Đăng ký tài khoảnCông dân và Doanh nghiệp hãy tạo 1 tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống Sở Thông tin & Truyền thông - TP. Hồ Chí Minh