Góp ý kiếnMọi ý kiến góp ý của Công dân và Doanh nghiệp sẽ giúp cho dịch vụ công tại Sở Thông tin & Truyền thông Thành Phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện hơn.