Hướng dẫn sử dụngThông tin hướng dẫn chi tiết cách để Công dân và Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến Sở Thông tin & Truyền thông Thành Phố Hồ Chí Minh

Bước 1: Người dùng truy nhập vào trang Dịch vụ công trực tuyến Sở Thông tin & Truyền thông theo địa chỉ https://dichvucong.ict-hcm.gov.vn và chọn chức năng "ĐĂNG NHẬP"


Bước 2: Người dùng chọn vào menu "DỊCH VỤ CÔNG" để tìm Thủ tục cần đăng ký:


Bước 3: Chọn Thủ tục, đọc kỹ các thông tin hướng dẫn, tải mẫu đơn ...v.v và ấn vào nút "NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN" để  nộp hồ sơ

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo giao diện quy định (Mỗi thủ tục sẽ có những giao diện khác nhau)

Ghi chú:

- Các trường có biểu tượng (*) là bắt buộc

- Các hồ sơ kèm theo cần scan, đóng dấu và đính kèm để bảo đảm tính pháp lý.

 

Bước 5: Hoàn tất việc đăng ký bằng chức năng "NỘP HỒ SƠ"