Hướng dẫn sử dụngThông tin hướng dẫn chi tiết cách để Công dân và Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến Sở Thông tin & Truyền thông Thành Phố Hồ Chí Minh

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.ict-hcm.gov.vn/

Bước 2: Tìm kiếm hồ sơ cần thanh toán bằng số biên nhận:

Bước 3: Tại giao diện hiển thị kết quả sẽ hiển thị mã QR (QR Code) thanh toán:

Bước 4: Cài đặt ứng dụng Ngân hàng hoặc Ví điện tử theo danh sách bên dưới

Bước 5: Tiến hành quét mã QR code thanh toán. Sau khi thanh toán thành công sẽ nhận được thông báo qua Email hoặc SMS