• Tra cứu

Dịch vụ công trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 35 202 727 - Fax: (028) 35 202 424