Tra cứu kết quả hồ sơ Tra cứu trên thiết bị di động bằng mã QR Code hồ sơ in trên biên nhận hoặc trên giấy phép

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: LARS VERSWYVEL-DHL Số biên nhận: 2849/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: THINH TRAN-DHL Số biên nhận: 2847/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: OXFORD UNIVERSITY PRESS VIETNAM OFFICE-DHL Số biên nhận: 2846/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA-DHL Số biên nhận: 2845/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: MR. DOAN VIET DAI TU-DHL Số biên nhận: 2844/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: MURATA MACHINERY VIETNAM CO.LTD-DHL Số biên nhận: 2843/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HANG LUONG COMPANY LIMITED-DHL Số biên nhận: 2842/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI COSMO-DHL Số biên nhận: 2841/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: DAIKIN VIETNAM-DHL Số biên nhận: 2840/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: PROTREK COMPANY-DHL Số biên nhận: 2839/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh