Tra cứu kết quả hồ sơ Tra cứu trên thiết bị di động bằng mã QR Code hồ sơ in trên biên nhận hoặc trên giấy phép

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MẠNG KINGSUN VIỆT NAM-FDEX Số biên nhận: 366/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SÁCH VIỆT NAM-FDEX Số biên nhận: 365/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: ĐƯỜNG CÔNG VĂN Số biên nhận: 354/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Công Ty Cổ Phần WENDELBO Đông Nam Á Số biên nhận: 353/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HO NGOC HUYEN TRANG-FDEX Số biên nhận: 351/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRAM NGUYEN NGOC HO BAO-FDEX Số biên nhận: 333/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: VN028 BRITISH COUNCIL HO CHI MINH-DHL Số biên nhận: 332/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: VN028 BRITISH COUNCIL HO CHI MINH-DHL Số biên nhận: 331/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IDP (VIỆT NAM)-DHL Số biên nhận: 330/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TAN SON NHAT CARGO SERVICES JSC-DHL Số biên nhận: 329/2023/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh