Tra cứu kết quả hồ sơ Tra cứu trên thiết bị di động bằng mã QR Code hồ sơ in trên biên nhận hoặc trên giấy phép

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN BÁ VINH Số biên nhận: 322/2022/BN-HB Thủ tục cấp phép họp báo (trong nước)
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN HÀO Số biên nhận: 7454/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN HÀO Số biên nhận: 7453/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN HÀO Số biên nhận: 7452/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRẦN ĐỨC QUYỀN Số biên nhận: 7421/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ THANH NHÀN Số biên nhận: 7419/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIG VIỆT NAM-FDEX Số biên nhận: 7418/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY TNHH HEADING TRADING VIỆT NAM-FDEX Số biên nhận: 7417/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: KOTOBUKI SEA CO.LTD-DHL Số biên nhận: 7416/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRỊNH LƯƠNG TRUNG Số biên nhận: 500/2022/BN-HT Cấp phép Hội nghị, Hội thảo có yếu tố nước ngoài