Tra cứu kết quả hồ sơ Tra cứu trên thiết bị di động bằng mã QR Code hồ sơ in trên biên nhận hoặc trên giấy phép

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: PHAN MINH TÚ Số biên nhận: 138/2022/BN-HB Thủ tục cấp phép họp báo (trong nước)
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Đỗ Hạnh Nguyên Số biên nhận: 3941/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRẦN QUỐC DŨNG Số biên nhận: 3940/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYEN THI TRUC PHUONG Số biên nhận: 3937/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: GS.TS Vũ Văn Hiền Số biên nhận: 137/2022/BN-HB Thủ tục cấp phép họp báo (trong nước)
  • Chủ hồ sơ: ĐOÀN TUẤN NHÂN Số biên nhận: 3936/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ HIỀN Số biên nhận: 3935/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Bà Vũ Huỳnh Phương Anh Số biên nhận: 136/2022/BN-HB Thủ tục cấp phép họp báo (trong nước)
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN TRƯỜNG AN Số biên nhận: 3934/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN TRƯỜNG AN Số biên nhận: 3933/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh