Tra cứu kết quả hồ sơ Tra cứu trên thiết bị di động bằng mã QR Code hồ sơ in trên biên nhận hoặc trên giấy phép

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN QUỐC HƯNG Số biên nhận: 250/2022/BN-HB Thủ tục cấp phép họp báo (trong nước)
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY CỔ PHẦN SIGNORA DECOR Số biên nhận: 5958/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: BÙI THANH MINH Số biên nhận: 66/2022/BPTNTKQ-ICP Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN CHÍ VĂN Số biên nhận: 5954/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HUỲNH THỊ THU HIỀN Số biên nhận: 249/2022/BN-HB Thủ tục cấp phép họp báo (trong nước)
  • Chủ hồ sơ: TRẦN AN PHONG Số biên nhận: 5951/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: VŨ VĂN QUÍ Số biên nhận: 5950/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM Số biên nhận: 5947/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN HÀO Số biên nhận: 5946/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN HÀO Số biên nhận: 5945/2022/BPTNTKQ-XBPKKD Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh